ع ک س | ی ک ر و ز م ا ن د ه ت ا ر و ن م ا ی ی ا ز م ح ص و ل ا ت ج د ی د ا پ ل ل و ر ف ت : ی ک ت غ ی ی ر م ح س و س د ر ا پ ل و ا چ پ ر و !

ع ک س | ی ک ر و ز م ا ن د ه ت ا ر و ن م ا ی ی ا ز م ح ص و ل ا ت ج د ی د ا پ ل ل و ر ف ت : ی ک ت غ ی ی ر م ح س و س د ر ا پ ل و ا چ پ ر و !

دیجیاتو نوشت: تصویری لو رفته از شاسی اپل واچ پرو به اشتراک گذاشته شده که ساعت هوشمند جدید را با اضافه شدن دکمه‌های فیزیکی جدید نشان می‌دهد.

مجله خبری بیکینگ

خروج از نسخه موبایل